Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Patron szkoły

Nasza szkoła nosi imię polityka Socjaldemokratycznej Partii Niemiec SDP Willy'ego Brandta (1913-1992).

Ważniejszymi momentami jego życia były między innymi opór przeciwko nacjonalizmowi i czas spędzony na emigracji w Skandynawii, objęcie stanowiska burmistrza Berlina w czasach kryzysu (Kryzys w Berlinie w roku 1958 oraz budowa muru berlińskiego w roku 1961) oraz przede wszystkim pełnienie funkcji czwartego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec (1969-1974).

Wraz z nową polityką wschodnią został przełamany czas zimnych stosunków z krajami bloku wschodniego i rozpoczęła się era odprężenia polityki w Europie. Szczególnie ważnym momentem dla stosunków polsko-niemieckich była wizyta Willy´ego Brandta w Warszawie w grudniu 1970 r, podczas której nocował w Pałacu Wilanowskim, znajdującym się niedaleko naszej szkoły. 7 grudnia 1970 r. przed podpisaniem Paktu Warszawskiego Brandt złożył wieniec przed Pomnikiem Bohaterów Getta i oddał hołd poległym poprzez uklęknięcie i pozostanie w bezruchu przez
pół minuty.

Zasługi Willy’ego Brandta oraz wprowadzenie odprężenia wobec wschodnich sąsiadów zostały nagrodzone pokojową nagrodą Nobla w roku 1971. Po zakończeniu kadencji na stanowisku kanclerza Brandt zaangażował się w dzialalność na rzecz rozwoju międzynarodowego (Komisja Północno - Południowa). Dwa lata przed śmiercią Willy Brandt doczekał się zjednoczenia Niemiec, do którego zdaniem wielu historyków w dużej mierze przyczyniła się jego polityka wschodnia.

Nasza szkoła upamiętnia swojego patrona poprzez różnorodne projekty. Do najważniejszych należą: Bal Willy'ego Brandta z okazji setnej rocznicy urodzin, film nakręcony przez uczniów, quiz, tydzień projektów, szkolenia, szczegółowe omawianie
tematyki Brandta podczas lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem jego pobytu w Warszawie, jak i również coroczna nagroda Willy´ego Brandta przyznawana najbardziej uzdolnionym uczniom.

Dla Willy'ego Brandta zarówno jako człowieka, jak i polityka dialog, wolność, gotowość, niesienia pomocy i demokracja stanowiły wartości nadrzędne. Celem naszej społeczności szkolnej, której patronem jest Willy Brandt, jest ich wdrażanie w nasze codzienne i szkolne
życie.