Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Szkoła WBS

Serdecznie witamy na stronie Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

 
Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie (WBS) należąca do 140 szkół niemieckich za granicą, została założona jako „Szkoła Niemiecka w Warszawie” przy Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w roku 1978. Szkoła, której historia zaczęła się od dwóch nauczycieli, jednego wychowawcy przedszkola i 10 uczniów, przekształciła się i urosła do jednostki oświatowej z ponad 400 uczniami, 80 przedszkolakami, 20 wychowawcami oraz ponad 60 pedagogami. Do szkoły WBS przynależą obecnie przedszkole, szkoła podstawowa oraz liceum.
Szkoła Willy-Brandt-Schule wspierana jest finansowo i personalnie przez rząd niemiecki i jest jedyną szkołą w Polsce, która oferuje kształcenie według niemieckiego systemu nauczania.
Native speakerzy oraz wyspecjalizowana kadra miejscowa gwarantują wykształcenie „Made in Germany”, tj. zgodnie z niemieckimi planami nauczania, na najwyższym poziomie. Certyfikat jakości „Exzellente Deutsche Auslandsschule", który otrzymaliśmy od Republiki Federalnej Niemiec jest dowodem potwierdzającym naszą pełną sukcesów pracę.
Kształcenie według niemieckich standardów oraz wsparcie dialogu polsko-niemieckiego i interkulturalnego porozumienia są celami nadrzędnymi we wszystkich obszarach szkoły. Wspieranie respektowania i tolerancji niezależnie od kulturowych różnic jest niewątpliwie przyczyną ciągłego wzrostu liczby uczniów.

Od 1 września 2005 podstawą prawną dla WBS jest umowa międzynarodowa i od tego czasu szkoła jest instytucją polityczno-edukacyjną obu państw. Dzięki temu szkoła im. Willy’ego Brandta w Warszawie jest wspólną polsko-niemiecką szkołą spotkań i dialogu. Kształcenie w niej odpowiada równocześnie kształceniu w szkołach niemieckiego systemu szkolnictwa ogólnego: szkole podstawowej, średniej szkole realnej i szkole średniej stopnia licealnego.

Szkoła Spotkań i Dialogu ma za zadanie doprowadzić uczniów – w pierwszej linii polskich i niemieckich - do uznanych egzaminów dojrzałości. W centralnym punkcie stoi wyksztalcenie średnie, tj. nabycie prawa po WBS do studiowania w szkołach wyższych w Polsce, Niemczech oraz innych krajach. Egzaminy te są uznawane w obu krajach. Kandydaci na studia podlegają w związku z tym takim samym wytycznym, co mieszkańcy danego kraju. Dodatkowe egzaminy językowe nie są konieczne.

Ze strony organizacyjnej projekt ten realizowany jest na dwóch poziomach: poprzez uczęszczanie do pionu niemieckojęzycznego lub do pionu polskojęzycznego (tzw. oddział międzynarodowy w klasach 1-3), w którym systematyczne nauczanie i rozwijanie umiejętności w zakresie języka niemieckiego prowadzi do niemiecko-polskiego egzaminu dojrzałości.

Szkoła nie składa się tylko z języków. Wszystkie przedmioty nauczane są zgodnie z niemieckimi wymogami dotyczącymi egzaminu dojrzałości obowiązującymi w krajach związkowych Badenii-Wirtembergii oraz Turyngii. Poza tym duży nacisk kładziony jest na praktyczną naukę przedmiotów przyrodniczych, rozwój muzyczno-artystyczny (np. Akademia muzyczna WBS), sportowy (np. Akademia Piłkarska WBS oraz trening lekkoatletyczny), jak i również naukową współpracę z Uniwersytetem Warszawskim (w planach od stycznia 2017r.).

W obszarze zawodowym kształcenie wzbogacone jest o praktyki zawodowe, spotkania doradcze dotyczące studiów i rozwoju zawodowego, wyjazdy na Uniwersytet Viadrina w Frankfurcie nad Odrą oraz do Związkowego Urzędu Pracy w Berlinie.

Poza tradycyjną edukacją oferujemy również szeroką gamę zajęć dodatkowych. Nasze świetlice czynne są do godz. 18:00 i oferują dzieciom zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne, techniczne i wiele innych.

Poniżej znajdą Państwo link do filmu promocyjnego filmu WBS. Informuje on o naszej szkole, jak i również o bogatej ofercie podlegających szkole akademiom muzycznej i piłkarskiej.