Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Projekt medialny-Uczniowie promują Campus im. Willy'ego Brandta w Warszawie

Projekt medialny
„Uczniowie/uczennice Promują Campus im. Willy’ego Brandta w Warszawie”


Zapraszamy wszystkich uczniów w wieku 7-18 lat do wzięcia udziału w sesjach zdjęciowych
i filmowych w ramach projektu „Uczniowie/uczennice Promują Campus im. Willy’ego Brandta w Warszawie”


Campus to My.
Pokażmy naszą różnorodność i życie naszej społeczności.

Cel: przygotowanie zdjęć i nagrań video, które będą wykorzystane do promocji Campusu im. Willy’ego Brandta jako miejsca otwartego na różnorodność i dialog kultur, ale przede wszystkim dającego przyjazną przestrzeń do nauki i budowania relacji

Zgłoszenia: mailowe na adres: marketing@wbs.pl do dnia 31 marca 2022

Sesje zdjęciowe i nagraniowe: kwiecień /maj 2022 (dokładne terminy podane zostaną mailowo)

Miejsce: Campus im Willy’ego Brandta w Warszawie, ul. św. U. Ledóchowskiej 3

Publikacja: Zdjęcia wykonane podczas sesji zdjęciowych zostaną wykorzystane do promocji Campusu im. Willy’ego Brandta w Warszawie m.in. w następujących kampaniach marketingowych i reklamowych:
billboardy na ogrodzeniu Campusu im. Willy’ego Brandta w Warszawie
nowa strona internetowa Polsko-Niemieckiej Szkoły im. Willy’ego Brandta w Warszawie
klipy video promujący Campus im. Willy’ego Brandta w Warszawie
inne materiały reklamowe promujące Campus im. Willy’ego Brandta w Warszawie oraz poszczególne jednostki Campusu, tj: broszury, ulotki, plakaty, prezentacje, etc.


Regulamin i formularz zgłoszeniowy poniżej.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin pobierz
Załącznik 1 - Zgłoszenie pobierz