Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Przemówienie dyrekcji z okazji 1 września

Drodzy Uczniowie,
83 lata temu Niemcy zaatakowały Polskę, łamiąc prawo międzynarodowe. To był straszny dzień i początek okrutnej wojny.
Ważne jest, aby wszyscy wiedzieli, co działo się tu w Warszawie i w całej Polsce w czasie wojny i jakie krzywdy wyrządzili Niemcy.
Nie powinniśmy nigdy o tym zapominać i wyciągać z tego wnioski. Musimy robić wszystko, aby być dobrymi sąsiadami i żyć razem w Europie w przyjaźni.
Szczególnie sytuacja w Ukrainie uświadamia nam, jak zła i nieludzka jest wojna.
Willy Brand powiedział: „Pokój nie jest wszystkim, ale bez pokoju wszystko jest niczym”.
Dlatego tak ważna jest nauka płynąca z historii. Ważne jest to, że spotykamy się tutaj w Polsko-Niemieckiej Szkole Spotkań WBS. Ważne jest to, że uczymy się i żyjemy razem w przyjaźni.


Liebe Schülerinnen und Schüler,
heute vor 83 Jahren hat Deutschland völkerrechtswidrig Polen überfallen und angegriffen.
Dies war ein schlimmer Tag und der Beginn eines grauenhaften Krieges.
Es ist wichtig, dass alle wissen was gerade hier in Warschau und in Polen während des Krieges passiert ist und welches Leid wir Deutschen gerade auch hier angerichtet haben.
Wir sollten dies nie vergessen und daraus lernen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir gute Nachbarn sind und in Freundschaft zusammen in Europa leben.
Gerade der Krieg in der Ukraine zeigt uns, wie schlimm und unmenschlich Krieg ist.
Willy Brand sagte schon:
„Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts.“
Deswegen ist es so wichtig aus der Geschichte zur lernen.
Daher ist es gut, dass wir uns hier an der deutsch-polnischen Begegnungsschule WBS freundschaftlich begegnen.


Rüdiger Bott i Małgorzata Wróbel