Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Targi Doradztwa Zawodowego w WBS

23 listopada uczniowie klas 10-12 wzięli udział w Targach Doradztwa Zawodowego, podczas których spotkali się z przedstawicielami wielu branż i sektorów, tj. Prawo, Administracja Biznesowa / Zarządzanie, Finanse, Oprogramowanie / IT, Inżynieria, Nauki Przyrodnicze, Farmacja, Medycyna / Stomatologia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Organizacje międzynarodowe, Nauczanie / Praca Socjalna, Sektor Kreatywny, Nauki Humanistyczne. Podczas spędzonego w miłej atmosferze popołudnia nasi uczniowie przeprowadzili wiele ciekawych rozmów i zdobyli cenne dla swych życiowych wyborów informacje.
Dziękujemy pani Karoliny Ochniowskiej z Centrum Strategii i Rozwoju na Uniwersytecie Europejskim Viadrina za inspirujący wykład oraz dr Krispin za prezentację Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej.

Dziękujemy rodzicom, którzy zgodzili się zaprezentować swoje środowisko zawodowe oraz Rotary Club Warszawa Goethe za wsparcie przy organizacji i realizacji wydarzenia oraz przy tworzeniu grup doradczych.

Szczególne podziękowania należą się panu Alexowi Heineltowi i panu Jurkowi Glince za ich zaangażowanie we współpracę z panem Hildebrandtem.